Cilt 7, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Bilgisayar Mühendisliği

YAZILIM HATA SINIFLANDIRMASINDA FARKLI NAİVE BAYES TEKNİKLERİN KIYASLANMASI PDF
Saadet Aytaç ARPACI, Oya KALIPSIZ 1-13
YEREL İKİLİ ÖRÜNTÜ VE YÖNLÜ GRADYANT HİSTOGRAMI KULLANILARAK YÜZ GÖRÜNTÜLERİNDEN CİNSİYET TAHMİNİ PDF (English)
Tariq KHALIFA, Gökhan ŞENGÜL 14-22

Çevre Mühendisliği

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN KARARLI DURUM ANALİZİ İÇİN KÜRESEL GRADYEN ALGORİTMASI VE TERS MATRİS YÖNTEMİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF (English)
Selami DEMİR 23-33
NİĞDE AKKAYA BARAJI HAVZASINDA ARAZİ KULLANIMI/ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Selma YAŞAR KORKANÇ, Elif AKSOY, Sait ALTUNKÖSE 34-45
YEŞİL BİNALARDA BELGELENDİRME ÖLÇÜTLERİNİN ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Gamze YÜCEL IŞILDAR, Ayşe GÖKBAYRAK 46-57
ALİZARİN KIRMIZI BOYASININ HİDROKSİAPATİT KULLANILARAK ADSORPSİYON PROSESİ İLE GİDERİMİ PDF
Deniz İzlen ÇİFÇİ 58-66
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Hakan DULKADİROĞLU 67-74
SUCUL ORTAMLARDA ÖTROFİKASYON DURUMU VE SENARYOLARI PDF
Neslihan DOĞAN-SAĞLAMTİMUR, Baybars SAĞLAMTİMUR 75-82

Elektrik Elektronik Mühendisliği

YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZE EDİLEN HAMMERSTEIN MODEL KULLANARAK SİSTEMLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ PDF (English)
Hasan ZORLU, selçuk METE, Şaban ÖZER 83-98
MOBİL ROBOTLARIN BİNA İÇİ KOŞULLARDA ULAŞMA ZAMANI KULLANILARAK KABLOSUZ LOKALİZASYONU PDF
Muzaffer KANAAN, Zeynel Abidin KUŞ 99-119
HIZ-ALGILAYICISIZ ASENKRON MOTOR KONTROLÜ İÇİN DAĞILIMLI KALMAN FİLTRESİ İLE GERÇEK-ZAMANLI YÜK MOMENTİ VE ROTOR DİRENCİ KESTİRİMİ PDF
MURAT BARUT, Recep YILDIZ, Emrah ZERDALİ 120-128

Endüstri Mühendisliği

SAVUNMA SANAYİİNDE STRATEJİK ÜRÜN İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PDF
Yunus AYDIN, Tamer EREN 129-148
BİR ELEKTRONİK FİRMASININ MONTAJ HATLARININ ERGONOMİK ANALİZİ PDF
Elifnur ALKAN, Mehmet Ali ILGIN 149-158

Harita Mühendisliği

TÜRKİYE TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ÖNERİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Nuri ERDEM 159-170
AFET YÖNETİMİNDE OPTİK GÖRÜNTÜLER İÇİN DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE GAUSSIAN KARIŞIM MODELLERİ TABANLI YENİ BİR DEĞİŞİM SAPTAMA YAKLAŞIMI PDF
Ümit Haluk ATASEVER 171-179
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANARAK YAYA YOLLARI ÜZERİNDEN ROTA OPTİMİZASYONU PDF
Süleyman Savaş DURDURAN, Münever Gizem GÜMÜŞ, Aslı BOZDAĞ, Hasan Can BEYHAN 180-189

İnşaat Mühendisliği

ÜSKÜDAR–ÜMRANİYE–ÇEKMEKÖY METRO HATTINDA YAPILAN UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİNİN PROJEYE MALİ VE SÜRESEL ETKİSİ PDF
Mücahit NAMLI 190-196
NONPLASTİK SİLT KUM KARIŞIMLARINDA BOOTSTRAP YÖNTEMİ İLE BOŞLUK SUYU BASINCI OLUŞUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Eyyüb KARAKAN, Selim ALTUN 197-205
TOKAT-NİKSAR KARAYOLUNDAKİ KAZAYA MEYİLLİ KESİMLERİN FREKANS ORANI YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ PDF
Ferit YAKAR 206-216
DÖNER KAVŞAKLARDA FARKLI SİNYALİZASYON ZAMANLAMASINDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI PDF (English)
Erinç ULUDAMAR, Gökhan TÜCCAR 217-223
YAPIM YIKIM ATIKLARININ YOL TEMELLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ PDF
Bahadır OK, Ahmet DEMİR 224-236
KİREÇTAŞLARININ AŞINMA DİRENÇLERİNİN ENDEKS ÖZELLİKLERİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ PDF
Hüseyin Suha AKSOY 237-244
TARİHİ YIĞMA YAPILI CENDERE KÖPRÜSÜNÜN DEPREM ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Hamza GÜLLÜ 245-259
NİĞDE BÖLGESİNDE ÜRETİLEN HAZIR BETONLARIN ELASTİSİTE MODÜLLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Fatih ÖZCAN 260-265

Jeoloji Mühendisliği

AYVACIK-TUZLA BÖLGESİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARDAN METAL/MİNERAL KAZANIM OLANAKLARI PDF
Ziya Sedat CETİNER 266-273
NİĞDE YÖRESİ ÜRİNER SİSTEM (BÖBREK TAŞI) TAŞLARININ MİNERALOJİK OLARAK İRDELENMESİ PDF
Murat ÇİFLİKLİ, Mehmet ŞENER 274-283

Maden Mühendisliği

BİR BAKIR/ÇİNKO CEVHERİ ÖĞÜTME DEVRESİNDE ENERJİ OPTİMİZASYONUNUN SAĞLANMASI PDF
Okay ALTUN 284-296
KAOLEN SÜSPANSİYONLARININ SUSUZLAŞTIRILMASINDA KOAGÜLANT VE FLOKÜLANTLARIN ETKİSİ PDF (English)
Vildan ÖNEN, Muhammed GÖÇER, Hasan Ali TANER 297-305

Makine Mühendisliği

YENİ TASARI ÜÇLÜ CAMLI FAZ DEĞİŞİM MADDELİ DUVARIN ENERJİ VE ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ PDF (English)
Aslıhan KURNUÇ SEYHAN, Yusuf Ali KARA 306-315
TÜRKİYE, SAMSUN-HAVZA RÜZGÂR ENERJİ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRMESİ PDF
Hayati MAMUR, Mehmet KARAYEL 316-323
SU KAYNAMALI YATAY DÜZ BORUDA İKİ FAZLI AKIŞ BASINÇ DÜŞÜMÜ OSİLASYONLARININ ANALİZİ PDF (English)
Şendoğan KARAGÖZ, Mehmet YILMAZ, Gökhan ÖMEROĞLU 324-334
HAVACILIK VE UZAY UYGULAMALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLAR PDF
Emre ACAR, Tuğrul OKTAY 335-349
KATI OKSİT YAKIT HÜCRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ŞERİT DÖKÜM YÖNTEMİYLE BİZMUT TABANLI YENİ TİP ELEKTROLİTLERİN ÜRETİLMESİ VE YAKIT HÜCRE UYGULAMASI PDF
Serdar YILMAZ 350-369
PROTON ELEKTROLİT MEMBRANLI (PEM) ELEKTROLİZÖRÜN SAYISAL İNCELENMESİ VE DENEYSEL DOĞRULANMASI PDF
Ömer GENÇ, Mehmet Ali KALLİOĞLU 370-380
PET ŞİŞELERDEKİ GAZLI İÇECEKLERİN İHTİVA ETTİĞİ KARBONDİOKSİT GAZ MİKTARININ ZAMANA BAĞLI AZALMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ PDF
Erkan TOROS, Rasim BEHÇET 381-389
EKSENEL TABAKALI FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ KİRİŞLERİN EĞİLME GERİLME ANALİZİ PDF (English)
Savaş EVRAN 390-398
EKSENEL TABAKALI FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ KONİK KİRİŞLERİN SAYISAL İLK MOD FREKANS ANALİZİ PDF (English)
Savaş EVRAN 399-406
AKIŞ KANALI TASARIMININ PEM YAKIT PİLİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Selahattin ÇELİK 407-416
DÖKÜM VE HADDELENMİŞ AZ31B MAGNEZYUM ALAŞIMININ KURU ŞARTLARDA AŞINMA DAVRANIŞININ KIYASLANMASI PDF (English)
Faruk MERT 417-426

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

GG25 GRİ DÖKME DEMİR MALZEMESİNİN ÜRETİMİNDE BULANIK İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNÜN UYGULANMASI PDF (English)
Murat ÇOLAK, Metin UÇURUM, Mehmet ÇINAR, Ümit ATICI 427-437
MİKRODALGA UYGULAMALARI İÇİN MÜKEMMEL METAMALZEME SİNYAL EMİCİ TASARIMI PDF
Ali ÇINGI 438-442
POLİAMİD 6/GRAFEN NANOTABAKALI (PA6/GNP) KOMPOZİTLERİN TERMO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU PDF
Ferda MİNDİVAN 443-450

Mimarlık

KAPADOKYA BÖLGESİ, NİĞDE İLİ, FERTEK KÖYÜ’NDE YER ALAN FERTEK EVİ’NİN BELGELENMESİ VE KORUMA SORUNLARI PDF
Emel EFE YAVAŞCAN 451-464
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAPISAL ATIK SORUNU VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER: KAYSERİ ÖRNEĞİ PDF
Burcu SALGIN, Nilay COŞGUN 465-476

Bölüm Editörü-Hakem Listesi

DERGIMIZIN ALTINCI CİLDİNDE (2017) BÖLÜM EDİTÖRÜ VEYA HAKEM OLARAK KATKI SAĞLAYAN BİLİM İNSANLARININ LİSTESİ PDF
OHÜ Müh. Bilim. Derg. 477


ISSN: 2564-6605