Cilt 11, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Hareket ve Antrenman Bilimleri

THE EFFECT OF EIGHT WEEKS HIGH-INTENSITY INTERVAL AEROBIC TRAINING ON CHEMERIN AND VISFATIN IN OVERWEIGHT MEN PDF (English) PDF
Reza MOHAMMADİ, Mehrdad FATDHEİ, keyvan HEJAZİ, Bahador ILKHANI
14-16 YAŞ GRUBU ERKEK TENİSÇİLERDE TABATA PROTOKOLÜNÜN DİKEY SIÇRAMAYA ETKİSİ PDF (English) PDF
Deniz DEMİRCİ, Bahar ODABAŞ ÖZGÜR, Turgay ÖZGÜR, Ebru BAYIR
GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE SPORUN DENGE VE YÜRÜME MESAFESİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF (English) PDF
Betül AKYOL, Nurettin KONAR, Meziyet TAŞÇI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ İÇECEĞİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ VE TÜKETİM BİLİNÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF (English) PDF
İdris KAYANTAŞ, Gürkan YILMAZ
ÜNİVERSİTELİ TRİATLETLERDE ALT EKSTREMİTE YAĞ ORANLARI YARIŞ ZAMANININ BELİRLEYİCİSİ MİDİR? PDF (English) PDF
Ülviye BİLGİN, Ebru ÇETİN, Mergül ÇOLAK, İmdat YARIM, Halil TAŞKIN
12 HAFTALIK ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 14–16 YAŞ ERKEK TAEKWONDOCULARDA KAN LAKTAT VE KREATİN KİNAZ DÜZEYLERİNE AKUT VE KRONİK CEVAPLARI PDF (English) PDF
Özden KAN, Selma KARACAN
BAYAN VOLEYBOLCULARDA ESNEKLİK EGZERSİZLERİNİN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (English) PDF
Yaşar PALANCI, Hamdi PEPE
YILDIZ MİLLİ VOLEYBOLCULARIN DÜŞEREK SIÇRAMADA YERLE TEMAS SÜRELERİ VE DÜŞME YÜKSEKLİĞİNİN GÜÇ VE İŞ ÇIKTILARINA ETKİLERİ PDF (English) PDF
Gökhan DELİCEOĞLU, Gürcan ÜNLÜ, Betül COŞKUN, Erkan TORTU, Tuğba KOCAHAN, Settar KOÇAK
GENÇ FUTBOLCULARDA FUTBOLA ÖZGÜ DENGE ANTRENMANLARININ ÇABUKLUK VE DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA ETKİLERİ PDF (English) PDF
Özkan GÜLER, Niyazi ENİSELER

Sporda Sosyal Alanlar

KURUM İÇİ REKREASYONEL SPORA KATILAN BİREYLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (English) PDF
Hüseyin ÇEVİK, Kerem Yıldırım ŞİMŞEK
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ HAZ VE FİZİKSEL ÖZ SAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PDF (English) PDF
Aydın KARAÇAM, Atilla PULUR, Niyazi Sıdkı ADIGÜZEL
ÜNİVERSİTELERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLE BAKIŞ AÇILARI VE YETERLİLİKLERİ PDF (English) PDF
Filiz Uğur BAYRAKTAR, Murat ÖZMADEN
KADINLARIN SPORU SEYRETME GÜDÜLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Hanifi ÜZÜM, Muhammet Cihat ÇİFTÇİ, Aylin ÇELEN, Güçlü ÖZEN, Çağdaş ÇALIŞ, Ümid KARLI
FİZİKSEL AKTİVİTE VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA VE OSMANİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ÖRNEĞİ PDF (English) PDF
Alparslan Gazi AYKIN, FATMA Pervin BİLİR
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLŞKİNİN İNCELENMESİ PDF (English) PDF
Zekihan HAZAR, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Sevinç NAMLI, Anıl TÜRKELİ
AEROBİK EGZERSİZE BAĞLI YETİŞKİN KADIN VE ERKEK BİREYLERDE BEDEN ALGISI VE BENLİK SAYGISI DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF (English) PDF
Alin MERDİNOĞLU, Recep GÜRSOY, Kürşat HAZAR, Mehmet DALLI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMLARINDA OKUYAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİNE UYUMLARINI TESPİT ETMEK AMACIYLA ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PDF (English) PDF
Sevinç NAMLI, Sibel SUVEREN
HALI SAHALARDA FUTBOL OYNAYAN BİREYLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DENEYİM AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF (English) PDF
Turhan TOROS, Çağatay DERECELİ, Ali İlhan BARUT


ISSN: 1307-6477