Ömer Halisdemir Universitesi Online Dergi Sistemi


Ömer Halisdemir Universitesi Online Dergi Sistemi

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, beden eğitimi ve spor alanında yapılan özgün makale ve davetli derleme çalışmalarının yayınlandığı, uluslararası hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Hareket ve antrenman bilimleri, sporda sosyal alanlar ve sporcu sağlığı olmak üzere üç bölümden oluşan dergi Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda 3 sayı çıkarılmaktadır.

DERGİNİN İNDEKSLENDİĞİ VERİ TABANLARI

SPORT DISCUS with Full Text (EBSCOhost)

Academic Journals Database

arastirmax

Academic Social Sciences Index (aSOS)

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere yüksek nitelikli bilgiler sunmaktadır. Dergimiz 2012 yılından 2016 yılına kadar Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2147-012X) adıyla yayımlanmıştır. Üniversitemiz adının 2016 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi nedeniyle dergimizin adı da Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2564-6605) şeklinde değiştirilmiş ve 2017 yılından itibaren bu ad ile yayımlanmaya başlanmıştır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt